Các thành tựu đạt được

Với những thành tích và đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng đất nước, Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã hai lần được tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều huân huy chương khác, nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng danh hiệu anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều danh hiệu cao quý khác

Eco City Energy Vector Isometric Illustration

DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG CHO 5 TẬP THỂ VÀ 13 CÁ NHÂN

– Tập thể CBCNV Tổng công ty Sông Đà (năm 2004)

– Tập thể CBCNV Công ty Sông Đà 9 (năm 2000)

– Tập thể CBCNV Công ty Sông Đà 10 (năm 1998)

– Tập thể đội khoan giếng Công ty Sông Đà 10 (năm 1998).

– Tập thể CBCNV Công ty cổ phần Sông Đà 6 (năm 2011)

BA HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT

– Tặng thưởng cho CBCNV Tổng công ty Sông Đà năm 1989

– Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Sông Đà 9 năm 2002

– Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Sông Đà 10 năm 2003

SÁU HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ

– Tặng thưởng cho CBCNV Tổng công ty Sông Đà năm 1986

– Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Công trình ngầm năm 1995

– Tặng thưởng cho CBCNV Công ty xây lắp thi công cơ giới năm 1995

– Tặng thưởng cho Đoàn TNCS HCM Tổng công ty Sông Đà năm 2002

– Tặng th­ưởng cho Công đoàn Tổng công ty Sông Đà năm 2008

– Tặng thưởng cho CBCNV Công ty cổ phần Sông Đà 6 năm 2011

BẢY HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA

– Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Xây lắp thi công cơ giới năm 1989

– Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Công trình ngầm năm 1989

– Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Xây dựng thủy công năm 1995

– Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Sông Đà 2 năm 1995

– Tặng thưởng cho Đoàn TNCS HCM TCT Xây dựng thủy điện Sông Đà năm 1993

– Tặng thưởng cho Công đoàn Tổng công ty Sông Đà năm 2002

– Tặng thưởng cho CBCNV Công ty cổ phần Sông Đà 12 năm 2005

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

– 10 tập thể và 10 cá nhân

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

– 16 tập thể và 26 cá nhân

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

– 86 tập thể và 181 cá nhân

CỜ THI ĐUA LUÂN LƯU CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC.

DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG
HUÂN CHƯƠNG HẠN NHẤT
HUÂN CHƯƠNG KHÁC
Img2 1.png

SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ

Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng bằng trí, lực của mỗi cán bộ công nhân viên Công ty đồng tâm, đồng sức quyết tâm góp sức xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 3 – Đak Lô ngày càng phát triển bền vững

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist